dich-vu-bao-ve-hoang-long
Tin tức

Khóa đào tạo – Nghiệp vụ PCCC

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở thì việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Cụ thể:

Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC:

bao-ve-cong-trinh-xay-dung
 • Người có chức danh chỉ huy chữa cháy là người đứng đầu doanh nghiệp, người đứng đầu cơ sở hoặc đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.
 • Đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.
 • Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
 • Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
 • Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
 • Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC:

 • Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.
 • Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.
 • Biện pháp phòng cháy.
 • Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.
 • Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
 • Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ nhận được “ Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH

challenges-icon chat-active-icon