Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến


Thời hạn của giấy phép này là bao lâu? Những hành vi nào bị nghiêm cấm? Nếu chưa có giấy cấp phép thì có thể sử dụng tần số hay không?

Sử dụng tần số - thiết bị vô tuyến khi nào?

Các nhân viên bảo vệ liên lạc với nhau qua bộ đàm. Hoạt động truyền dẫn thông tin của bộ đàm được diễn ra trên 1 tần số xác định. Tần số này được nhà nước quản lý và kiểm tra nghiêm ngặt để tránh các thủ đoạn chống phá.
Do đó, mỗi công ty có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến phải đăng ký và nhận giấy phép sử dụng. Sau khi có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến thì mọi hoạt động sử dụng tần số và thiết bị mới được xem là hợp pháp.

Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện là gì?

Căn cứ vào Điều 33, Luật Tần số vô tuyến điện, Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến giấy phép:


 • Cho phép người sử dụng được sử dụng một hay nhiều tần số nhất định
 • Cho một hoặc nhiều thiết bị vô tuyến điện
 • Kèm theo các điều kiện quy định cụ thể về địa điểm, phạm vi được phát sóng và điều kiện kỹ thuật, khai thác (tần số thu và phát, tham số kỹ thuật phát sóng, qui ước liên lạc…).
 • Thời hạn của giấy phép: tối đa là 10 năm. Để gia hạn sử dụng, cá nhân, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ gia hạn trước 30 ngày về Cục tần số vô tuyến điện.

Giấy pháp sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến người sử dụng có trách nhiệm gì?

 • Người sử dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc lắp đặt, sử dụng tần số, thiết bị.
 • Nộp phí theo quy định.
 • Không gây nhiễu có hại cho các đài vô tuyến điện khác
 • Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông.


bvhl_370x500_13
Giay-phep-vo-tuyen-Hoang-Long

Các hành vi nào bị nghiêm cấm khi sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện?


 • Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nhằm chống lại Nhà nước. Làm phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.
 • Cố ý gây nhiễu có hại, cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống thông tin vô tuyến điện.
 • Phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô tuyến điện; cản trở trái pháp luật việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô tuyến điện hợp pháp.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện.

Trong trường hợp khẩn cấp, có được sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện chưa được cấp phép?

 • Trong trường hợp khẩn cấp gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng tạm thời tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa được cấp giấy phép để phục vụ cho việc gọi cấp cứu và phải thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện.
 • Tổ chức, cá nhân sử dụng đài vô tuyến điện gửi thông tin, tín hiệu cấp cứu được phát sóng để thu hút sự chú ý ở cả tần số vô tuyến điện không dành riêng cho gọi cứu nạn.
 • Tổ chức, cá nhân sử dụng đài vô tuyến điện nhận được thông tin, tín hiệu cấp cứu phải lắng nghe trên tần số vô tuyến điện phát gọi cấp cứu, trả lời và thực hiện ngay mọi hỗ trợ cần thiết, đồng thời thông báo cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn.

bvhl_370x500_14

Hoàng Long đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Tần số đăng ký là: 406,325 MHz và tần số dự phòng là:408,825 MHz. Được sử dụng để liên lạc nội bộ với tổng số thiết bị lên đến 100. Hoàng Long đảm bảo đủ nhân lực và trang thiết bị cho công tác tại mục tiêu quy mô lớn. Các thiết bị đều được kiểm tra, bảo trì để luôn hoạt động tốt nhất theo tiêu chuẩn Giấy chứng nhận ISO 9001:2015


Khách hàng có thể tin tưởng sự chuyên nghiệp của Công ty Hoàng Long. Bảo mật thông tin, liên hệ nhanh, ứng phó tình huống kịp thời là trách nhiệm của mỗi nhân viên và là một phần bản sắc của chúng tôi.

challenges-icon chat-active-icon