Chứng nhận ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Đây là phiên bản mới nhất của ISO 9001 – là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. Do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015.
ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

Chứng nhận ISO 9001:2015 của Hoàng Long được cấp ngày nào?

Ngày 18/11/2019, bảo vệ Hoàng Long được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015. Về hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ. Chứng nhận này một lần nữa đưa thương hiệu Hoàng Long nâng lên thêm tầm cao mới. Qua đó tạo được sự uy tín và chuyên nghiệp trong mắt của khách hàng.

Các điều quan trọng nào cần lưu ý về tiêu chuẩn ISO 9001:2015?

 • Quy định rõ VIỆC – rõ NGƯỜI – rõ CÁCH LÀM là gì?

  Chuẩn hóa các hoạt động của các công đoạn thành các quy trình/hướng dẫn. Lựa chọn, chỉ định một số nhân sự chủ chốt của các bộ phận để tạo thành nhóm nhân sự để triển khai xây dựng và áp dụng ISO.
  Quy trình/hướng dẫn vận hành cần đảm bảo cụ thể, chính xác và được chia thành các bước thực hiện dễ dàng triển khai, thực hiện cho từng vị trí trong tổ chức.

 • Các quy trình hướng dẫn nào cần được thiết lập phải được tuân thủ thực hiện?

  Tuân thủ đúng theo những chuẩn hóa được đặt ra là điểm quan trọng nhất để kiểm soát quy trình, hoạt động dịch vụ diễn ra ổn định.



bvhl_370x500_11
Chung-nhan-ISO-9001-Hoang-Long

Chứng nhận ISO Cần những điều kiện nào để đạt?


 • Các doanh nghiệp cần phải làm gì để đạt ISO 9001:2015?

  Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO.

 • Các doanh nghiệp cần chứng minh điều gì để đạt tiêu chuẩn ISO 9001?

  Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình, thực hiện tự đánh giá nội bộ, các hành động khắc phục và cải tiến. Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.

 • Hệ thống ISO 9001 sẽ làm gì khi giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực?

  Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO. Hiệu lực của giấy chứng nhận sẽ mất nếu doanh nghiệp không đảm bảo duy trì, cải tiến hệ thống ISO trong thời gian giám sát đánh giá.


GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 LÀ VINH DỰ TẬP THỂ BẢO VỆ HOÀNG LONG

bvhl_370x500_12

Hoàng Long vinh dự đạt được danh hiệu này vì hoàn thành được các tiêu chí:

 • Hướng vào khách hàng: Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng. Đáp ứng 100% nhu cầu an ninh, an toàn cho mục tiêu.
 • Sự lãnh đạo: Đầy năng lực và kinh nghiệm. Hiệu quả trong giám sát, vận hành quy trình và xử lý sự cố.
 • Sự tham gia của mọi người: Phân hóa cấp bậc, bộ máy rõ ràng. Mỗi thành viên Hoàng Long đều có nhiệm vụ riêng, tách nhiệm với vị trí đảm nhiệm.
 • Tiếp cận theo quá trình: Sự vận hành và xử lý sự việc/ rủi ro theo quy trình của ISO 9001:2015 công bố.
 • SCải tiến: Công ty xây dựng các phương án bảo vệ, dịch vụ, kiểm soát và đánh giá dịch vụ khoa học. Cập nhật, sử dụng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ công nghệ cao phục vụ cho nhiệm vụ.
 • Quyết định dựa trên bằng chứng: Mọi sự hợp tác, thỏa thuận, mọi sự sai phạm, xử lý rủi ro đều có bằng chứng cụ thể, quyết định xử lý/ giải quyết vụ việc có xác nhận của các bên. Hồ sơ năng lực đều có File cứng và File mềm theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Đánh giá nội bộ: Hàng năm, hàng quý chúng tôi thường sẽ đánh giá các nhân viên của mình. Tuyên dương các nhân viên hoạt động tốt trong nhiệm vụ của mình để làm gương.
 • Theo dõi và đo lường sản phẩm/dịch vụ: Đây là một trong những công việc mà Hoàng Long hoạt động khá tốt. Đội ngũ cán bộ chỉ huy khu vực, giám sát sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, tiến độ tại các mục tiêu. Từ đó ban quản lý sẽ đưa ra các đánh giá, nhận xét, thay đổi để mục tiêu trở nên an toàn hơn.

challenges-icon chat-active-icon