Chứng nhận & Giải thưởng

Thương hiệu sản phẩm dịch vụ tin dùng 2021

Thương hiệu hàng đầu năm 2021

Thương hiệu dẫn dầu năm 2020

Thương hiệu nhãn hiệu danh tiếng 2020

Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2022

Dịch vụ chất lượng cao 2020

Cúp Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2022

Cúp Thương hiệu nhãn hiệu danh tiếng 2020

Cúp Dịch vụ chất lượng cao 2020

Cúp Thương hiệu hàng đầu 2021

Cúp Thương hiệu sản phẩm dịch vụ tin dùng 2021

Cúp Thương hiệu dẫn đầu 2020

challenges-icon chat-active-icon